Ακράτεια ούρων στην γυναίκα

Ακράτεια ούρων στην γυναίκα

Ως ακράτεια ούρων ορίζεται η ακούσια απώλεια, που λαμβάνει χώρα, όταν η πίεση στην κοιλότητα της ουροδόχου κύστεως (εξωθητική δύναμη) υπερβαίνει την πίεση στην ουρήθρα (δύναμη σύγκλεισης). 

Κατώτερο Ουροποιητικό Σύστημα  της γυναίκας

  1. Ουροδόχος κύστη

Είναι ένα κοίλο, μυώδες όργανο, που λειτουργεί σαν ρεζερβουάρ για τα ούρα και αποτελείται από την κοιλότητα και το τοίχωμα.

 

 

Περισσότερα...